platadedrama@gmail.com

 TEMPS
DE FLORS


DIÀLEGS 2011

/fotos: Jordi Renart

AUTOR
Nene Coca

DIRECCIÓ
Isidre Hernández

ACTORS
Cristina Matas
i Grau Matas

L’exposició “Temps de Flors” de Girona és el marc on una parella de joves artistes col·laboren per muntar una instal·lació. L’amor s’hi posa al voltant d’un projecte per espiar la primavera als patis del Barri Vell.

PLATADEDRAMA Plataforma de dramatúrgia de les comarques gironines